Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

 

Znajdziesz na naszej stronie:

Aktualności, między innymi miesięczny kalendarz wydarzeń szkolnych. Konkurs na Eko-klasę, materiały do pobrania oraz informacje o Radzie Pedagogicznej naszego gimnazjum

Krótkie ale niezbędne dane zebrane w jednym miejscu: Sekretariat, Rada Rodziców (m. in. konto bankowe), Samorząd Szkolny, pielęgniarka, pedagog i psycholog szkolny (kto, gdzie urzęduje i w jakich godzinach), godziny pracy i regulamin biblioteki oraz ICIM.

Nasze dane teleadresowe, godziny pracy sekretariatu, dyrekcja szkoły. Mapa i wszystko, co potrzebne, by się z nami skontaktować.

Lista zajęć pozalekcyjnych, jak wyrobić po raz pierwszy i kolejny legitymację szkolną, jak wykupić obiad i zrezygnować z wykupionego posiłku oraz lista zajęć przygotowujących do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych dla klas trzecich.

Wszystko, czego potrzebuje rodzic. Terminarz wydarzeń tego roku szkolnego oraz pełna informacja o warunkach ubezpieczenia NW.

Zbiór informacji przydatnych nauczycielom naszego gimnazjum, niektóre pliki są zabezpieczone hasłem.

Obszar kroniki wydarzeń szkolnych. Stąd trafisz do galerii i opisu każdego wydarzenia, jakie zostało umieszczone na tej stronie.

Obejrzyj kilka naszych lekcji — galerie zdjęć przybliżą Ci codzienność naszej szkoły.

Znajdziesz tutaj informacje o organizowanych przez nas działaniach dla uczniów szkół podstawowych: lekcjach z przedmiotów przyrodniczych, Konkursie informatycznym oraz Konkursie matematycznym REJMAT.

Kilka informacji o realizowanych przez nas projektach europejskich.

Linki do stron, które prowadzimy w Internecie — nasz Facebook, SO Primum Schola, Rejowe Varia(cje), nasza Biblioteka, Kawiarenka Literacka, WF z klasą oraz strona projektu realizowanego w ramach Lifelong Learning Programe Comenius.

Linki do stron internetowych instytucji związanych z edukacją oraz BIP naszego gimnazjum — Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE Łódź, EFS, Using Data for Improwing School and Student Performance.

 

RODO Klauzula informacyjna — kliknij i zapoznaj się

 

Program „Dobry Start” — 300 dla ucznia

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych — do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej — rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy i jak złożyć wniosek?
Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

 

Let’s Be Green Together

Z radością informujemy, że od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 nasze Gimnazjum bierze udział w kolejnym międzynarodowym projekcie Erasmus+ Let’s Be Green Together, który ma na celu propagowanie proekologicznych działań i zachowań, poszerzanie świadomości młodego pokolenia i kształtowanie dobrych nawyków dbania o środowisko poprzez ciekawe akcje, wycieczki i wyjazdy zagraniczne.
Wszyscy zainteresowani uczniowie mogą zgłosić swój udział w działaniach projektowych.

Ostatnie wydarzenia projektowe: Malaga: pierwsze spotkanie uczniów w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Let’s be green together” | zobacz więcej informacji

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Kalendarz wydarzeń szkolnych

czerwiec 2018 roku

+

5 czerwca 2018 r. (wtorek)
godz. 14.45

rada szkoleniowa

5 czerwca 2018 r. (wtorek)
godz. 17.00-19.00

konsultacje z rodzicami

12 czerwca 2018 r. (wtorek)

wystawienie ocen

13 czerwca 2018 r. (środa)
godz. 14.30

rada klasyfikacyjna

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
godz. 15.30

rada końcoworoczna

Imprezy szkolne

1 czerwca 2018 r. (wtorek)
4 i 5 godz. lek.

VII Olimpiada Fair Play
opieka p. Rafał Kołodziejski

8 czerwca 2018 r. (piątek)

Bal gimnazjalny klas III
dekoracje II p. — p. Aneta Rapalska od 3 do 6l. z 3b,3a i 3e

8 czerwca 2018 r. (piątek)

Konferencja Interact, wyjazd do Krakowa
opieka p. Beata Oleksiewicz

22 czerwca 2018 r. (piątek)

Zakończenie roku kl. II
opieka p. p. Beata Oleksiewicz i 2b oraz p. Małgorzata Wójcik i 2c

22 czerwca 2018 r. (piątek)

Zakończenie roku kl. III
opieka p. p. Agnieszka Duda i 3a oraz p. Ewa Chojwa i 2e

Inne

5 czerwca 2018 r. (wtorek)

Dzień savoir-vivre
Akcja happeningowa na długiej przerwie
opieka p. p. Joanna Koniecka

zamknij wiadomość

2

Pobierz informacje i dokumenty szkolne

[ pliki .doc, .odt oraz pliki w formacie pdf w nowym oknie ]

+

3

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum Nr 26 w Łodzi

+

język polski

Iwona Filipowicz
Piotr Staśkiewicz
Małgorzata Wójcik

język angielski

Agnieszka Duda
Monika Helbik
Alicja Leżańska

język niemiecki

Monika Helbik
Alicja Leżańska
Monika Piechocka

język hiszpański

Joanna Koniecka
Aleksandra Świerczyńska
Bogumiła Olędzka

historia i wos

Rafał Dudziński
Bogumiła Olędzka
Aneta Rapalska

matematyka

Ewa Chojwa
Krystyna Janowska
Jolanta Kowalska

fizyka

Magdalena Krakowiak

chemia

Grażyna Korzeniewska

biologia

Monika Kalinowska
Maria Kucharska

wdż

Justyna Szulc-Mateja

geografia

Beata Oleksiewicz

plastyka i technika

Anna Izydorczyk-Tworek

informatyka

Krzysztof Janiszewski

wychowanie fizyczne

Rafał Kołodziejski
Elżbieta Maciejewska
Marcin Śledź

religia

ks. Jacek Cedrowski
ks. Dariusz Wyroda

biblioteka

Paweł Dobrowolski

pedagog szkolny

Aleksandra Stępkowska

psycholog szkolny

Katarzyna Opawska

zamknij wiadomość

 

 

krotkie informacje1

krotkie informacje2

krotkie informacje3

krotkie informacje4

Sekretariat

poniedziałki
środy
czwartki
piątki

7.30 - 15.30

we wtorki: 8.00 - 17.00

p. Bożena Zielińska

kierownik gospodarczy

p. Nina Tarłowska

samodzielny referent

Sekretariat znajduje się na parterze szkoły. Należy wejść przez główne drzwi, po schodach i skręcić w prawo.

zamknij

Rada rodziców

Wpłat można dokonywać w sekretariacie gimnazjum
lub bezpośrednio na konto:

Bank PEKAO S.A. VII Oddział w Łodzi
Nr konta: 91124025391111000039443315

Zachęcamy do wpłat celowych na na konto SOS. Konto SOS - to szkolna inicjatywa, mająca na celu wsparcie uczniów, których rodziny przeżywają kłopoty finansowe. Z tych pieniędzy opłacamy obiady lub uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, czy płatnych imprezach edukacyjnych, w których bierze udział cała klasa.

zamknij

Samorząd szkolny
w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca SU - Natalia Frątczak
Wiceprzewodnicząca SU - Weronika Barańska
Sekretarz - Sara Gulak
Skarbnik - Gabriela Rutkowska

Osoby wspomagające i współpracujące: Julia Skrok, Maja Skalska, Julka Gaszewska, Marta Pawlak, Wiktoria Pietrzak, Martyna Ambroziak

 

zamknij

Pielęgniarka szkolna

p. Aleksandra Kościelna

przyjmuje:

poniedziałek 8.00 - 11.30
czwartek 8.00 - 11.30

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej mieści się na parterze szkoły (wejście przez główne drzwi i na prawo) za sekretariatem.

Informujemy, że pod nieobecność pielęgniarki szkolnej żaden z pracowników szkoły nie ma prawa podawać dziecku lekarstw, wliczając w to także środki przeciwbólowe.

zamknij

Pedagog szkolny

p. Aleksandra Stępkowska

pokój nr 24
na środku korytarza na drugim piętrze

poniedziałek 8.00 - 12.00
wtorek 13.00 - 17.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 10.00 - 13.00

zamknij

Psycholog szkolny

p. Katarzyna Opawska

pokój nr 24
na środku korytarza na drugim piętrze

wtorek 10.00 - 15.00
czwartek 13.00 - 18.00

zamknij

Biblioteka szkolna

czynna:

poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 11.00 - 17.00
środa dzień bez wypożyczeń
czwartek 11.00 - 17.00
piątek 8.00 - 14.00

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów lub olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić lub przynieść inną o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu tego z bibliotekarzem.

7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

zamknij

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 26

p. Jolanta Kowalska

przyjmuje
we wtorki 13.00 - 16.00
w czwartki 10.00 - 13.00

zamknij

krotkie informacje5

krotkie informacje6

krotkie informacje7

krotkie informacje8

 

 

Dane teleadresowe

kliknij

Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

al. 1 Maja 89
90-755 Łódź

NIP 727 24 39 216
Regon 472224320

tel. 42 633 68 29

e-mail:
e-mail

Dyrekcja szkoły

Jolanta Kowalska dyrektor

Przyjmuje: we wtorki 13.00 - 16.00, w czwartki 10.00 - 13.00

 

Sekretariat szkoły

Bożena Zielińska (kierownik administracyjny)
Nina Tarłowska (samodzielny referent)

Godziny pracy sekretariatu
wtorek 8.00 - 17.00
w pozostałe dni 7.30 - 15.30

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018

+

Oferta zajęć dodatkowych w tym roku szkolnym składa się z kół zainteresowań, zajęć związanych z realizacją projektów, konsultacji nauczycieli (podczas których można także poprawić oceny), przygotowania do egzaminu dla klas trzecich oraz zajęć sportowych.

Kliknij tutaj, aby pobrać plik pdf z pełną ofertą zajęć dodatkowych.

 

zamknij wiadomość

2

Lista lektur dla poszczególnych klas obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

+

II a, II d, II e

I. Krasicki: Wybrane bajki (Ptaszki w klatce, Kruk i Lis, Przyjaciele i inne)
Molier: Skąpiec (klasa II a A. Kamiński: Kamienie na szaniec)
A. Fredro: Zemsta
A. Mickiewicz: Pan Tadeusz (frag.)
A. Mickiewicz: Dziady cz. II
A. Mickiewicz: Reduta Ordona
A. Mickiewicz: wybrane ballady (Świteź i Świtezianka)
A. Mickiewicz: Sonety krymskie (wybrane utwory)
J. Słowacki: Balladyna
B. Prus: Kamizelka
Z. Kossak-Szczucka: Bursztyny (frag.)
Wybrane utwory o dorastaniu - literatura młodzieżowa, np: powieść M. Musierowicz.
Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne i reklamowe.
Wybrana powieść fantasy, np J.Tolkien: Hobbit.

II c

A. Fredro, Zemsta
A. Mickiewicz, Dziady cz. II
J. Słowacki, Balladyna
St. Żeromski, Syzyfowe prace
A. C. Doyle - wybrane opowiadanie
A. de Saint-Exupery, Mały książę
J. Marsden, Jutro cz. I

II b

A. Mickiewicz, Dziady cz. II
J. Słowacki, Balladyna
St. Żeromski, Syzyfowe prace
A. C. Doyle - wybrane opowiadanie
H. Sienkiewicz, Krzyżacy
J. Marsden, Jutro cz. I

III a i III d

A. Kamiński, Kamienie na szaniec
D. Terakowska, Córka czarownic
E. Hemingway, Stary człowiek i morze
A. Fiedler, Dywizjon 303
Szekspir, Makbet
H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

IIIb

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Ida Fink, Skrawki czasu (opowiadanie)
Arkady Fiedler, Dywizjon 303
E. Hemingway, Stary człowiek i morze
Thorgal Tom 1. Zdradzona czarodziejka (komiks)
J. Verne, W 80 dni dookoła świata
M. Musierowicz, Ida sierpniowa
Sł. Mrożek, Dzieci
St. Lem, Wielkie lanie
Sł. Mrożek, Tango

IIIc

Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę
Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze
Stefan Żeromski: Syzyfowe prace
T. Borowski: Wybrane opowiadania
L. Kruczkowski: Niemcy
Miron Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego (frag.)
Henryk Sienkiewicz: Latarnik
Karolina Lanckorońska: Wspomnienia (frag.)

IIIe

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
Artur Conan-Doyle, Pies Baskerville’ów
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Ida Fink, Skrawki czasu
Arkady Fiedler, Dywizjon 303
E. Hemingway, Stary człowiek i morze
Thorgal Tom 1. Zdradzona czarodziejka (komiks)
J. Verne, W 80 dni dookoła świata
M. Musierowicz, Ida sierpniowa
Sł. Mrożek, Dzieci
St. Lem, Wielkie lanie
Sł. Mrożek, Tango

 

zamknij wiadomość

3

Legitymacje szkolne - krótki przewodnik

Jak otrzymać pierwszą legitymację? Co zrobić, gdy trzeba wyrobić ją ponownie?

+

Pierwsza legitymacja szkolna

Za wyrobienie pierwszej legitymacji szkolnej nie płaci się. Potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne — jak je wykonać, wie fotograf. Należy mu oczywiście powiedzieć wcześniej, że zamawiasz je w tym celu. Musi być ono opisane na odwrocie, najlepiej widocznym dobrze ołówkiem. Jeśli podpisujesz długopisem, zadbaj o to, by nie zalewał. Zdjęcia leżą często razem i ślady Twojego długopisu mogą pozostać na innych fotografiach. Nie pisz także zbyt mocno, bo Twoje wpisy będą widoczne na właściwej stronie i nie da się ich już usunąć. Pozostaną bruzdy.

Pamiętaj, by informacje na odwrocie zdjęcia były właściwe i zapisane czytelnie, byś nie musiał wyrabiać sobie od razu nowej legitymacji. Wpisujesz tam swoje imię i nazwisko, datę urodzin oraz adres zamieszkania, ten który podany był we wniosku o przyjęcie do szkoły. Jeśli chcesz wpisać inny adres, najpierw porozmawiaj o tym z wychowawcą.

Zdjęcia każdej klasy zbiera jej przedstawiciel i jak najszybciej WSZYSTKIE RAZEM przynosi do sekretariatu, do pani Anny Nowak, samodzielnego referenta ds. szkolnych i osobowych (to ta pani, która siedzi po prawej stronie patrząc od wejścia do sekretariatu i zbierała dokumenty od rodziców, gdy zapisywaliście się do naszego gimnazjum). O tym, kto zbiera zdjęcia w klasie decyduje wychowawca. Wychowawca zostanie poinformowany, gdy legitymacje zostaną wypisane. Może być też tak, że od razu będzie wiadomo, kiedy przedstawiciel klasy ma się po nie zgłosić.

Jeśli spóźniłeś się z przyniesieniem zdjęcia i klasa już ma wyrobione legitymacje, przychodzisz do sekretariatu sam i załatwiasz sprawę indywidualnie.

Ponowne wyrobienie dokumentu

Jeśli chcesz z jakichś powodów wyrobić ponownie legitymację (bo ją na przykład zgubiłeś lub wyprałeś sobie w ubraniu), zobowiązany jesteś uiścić opłatę w wysokości 9 zł na wskazane poniżej konto i przynieść potwierdzenie tej wpłaty razem ze zdjęciem do szkoły. Oczywiście potrzebujesz zdjęcia podobnie jak poprzednio, zaś wpłata musi być dokonana wcześniej, niż w dniu, gdy chcesz otrzymać legitymację, ponieważ to, czy pieniądze wpłynęły na konto jest sprawdzane przed wyrobieniem dokumentu. Bank zawsze rezerwuje sobie czas na dokonanie przelewu i nie jest on natychmiastowy. Jeśli dokonujesz przelewu na poczcie, dowodem jest potwierdzenie przelewu. Jeśli jest to przelew internetowy, wydrukuj potwierdzenie i zabierz ze sobą do szkoły. Musisz opisać przelew w sposób czytelny, podając wyraźnie, że wpłacasz sumę na ponowne wyrobienie legitymacji szkolnej oraz swoje imię i nazwisko — pracownik szkoły musi móc odnaleźć Twój przelew wśród kilku innych na ten sam cel.

Wypisanie nowej legitymacji załatwiasz samodzielnie u tej samej osoby w sekretariacie. Oczywiście czas wypisania zależy od ilości spraw, którymi w danym momencie sekretariat się zajmuje. Niekiedy będziesz musiał poczekać do następnego dnia. Nie zostawiaj więc odnowienia legitymacji na ostatnią chwilę.

Konto, na które należy wpłacić pieniądze za ponowne wyrobienie legitymacji:

03 1560 0013 2026 0025 2119 0004

 

zamknij wiadomość

4

Obiady w naszym gimnazjum

Jak i gdzie wykupić obiad? O konieczności zgłoszenia rezygnacji z wykupionego obiadu.

+

W naszym gimnazjum obiady przygotowuje w formie cateringu restauracja „Satyna”. Przywożone są one świeże, w opakowaniach jednorazowych, tuż przed przerwą obiadową (po piątej lekcji od 12.25 do 12.45). Posiłek uczniowie otrzymują i spożywają w stołówce szkolnej, która mieści się obok szatni na dole budynku. Poza to pomieszczenie obiadów lub opakowań wynosić nie wolno. Puste opakowania należy pozostawić w znajdującym się w stołówce, specjalnie na nie przygotowanym koszu.

Wykupienie obiadu

Zakupić obiad można u pani Bożeny Zielińskiej, kierownika gospodarczego gimnazjum — w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu. Można opłacić cały obiad — w roku obecnym jest to koszt 8,50 zł. Można również zamówić osobno zupę (2,50 zł) lub drugie danie (6 zł). Można zadeklarować korzystanie z obiadów przez cały miesiąc lub we wskazanym dniu tygodnia.
Należność za posiłki przyjmowana jest z góry!

Odwołanie obiadu

Jeśli uczeń z jakichś powodów (np. nieobecności w szkole) rezygnuje z zakupionego w danym dniu obiadu, musi koniecznie (on sam lub rodzic) poinformować szkołę o rezygnacji. Jeśli tego nie uczyni i obiad zostanie dostarczony, nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy za posiłek. Odwołać obiad można każdego dnia do godziny 9.00 telefonicznie. Po tym terminie zamówienie zostaje uznane za złożone.

Odwołać zamówienie na posiłki można pod numerem:

513 162 699

 

zamknij wiadomość

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Program Rodzina 500 Plus

+Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

INFORMATOR

zamknij wiadomość

2

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

+

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

zamknij wiadomość

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Twoje dane Twoja sprawa, materiały na temat ochrony danych osobowych

+

2

Informacje

+

3

Akty prawne

+

zamknij wiadomość

4

Procedury w gimnazjum

+

 

 

Kronika szkolna

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Powrót do miniatur

 

Rok szkolny 2014/2015

1 czerwca  2015 roku Gimnazjalne Igrzyska Sportowe

14 maja  2015 roku Międzyszkolny Konkurs Młody sanitariusz

6 maja  2015 roku Święto Konstytucji 3 Maja

7 maja  2015 roku Wideokonferencja

30 kwietnia  2015 roku Dzień Ziemi - czyli dzieci i młodzież na straży ekologii

30 kwietnia  2015 roku Młodzi głosują

20 marca  2015 roku II edycja konkursu Fashion Debiut

19 marca  2015 roku Wideokonferencja

11 marca  2015 roku Dzień Liczby Π

6 marca  2015 roku Drzwi Otwarte 2015

5 marca  2015 roku Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Szóstych

26 lutego  2015 roku XI Konkurs Matematyczny RejMat

30 stycznia  2015 roku IV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

9 stycznia  2015 roku Noc Biologów

19 grudnia  2014 roku Ze świątecznymi życzeniami

17 grudnia  2014 roku Chanuka 2014

13 listopada  2014 roku OWOCOWA łÓDŹ

12 listopada  2014 roku Narodowe Święto Niepodległości

31 października 2014 roku Halloween 2014

28 października 2014 roku Święto Biblioteki Szkolnej

23 października 2014 roku Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

14 października 2014 roku Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2014 roku XIV Dzień Papieski

9 października 2014 roku Zajęcia językowe w terenie

3 października 2014 roku Międzynarodowy Dzień Godności

27 września 2014 roku Turystyczny Marsz na Orientację „Orientuj się i licz”

26 września 2014 roku IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 września 2014 roku Łagiewniki 2014

1 września 2014 roku Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

29 sierpnia  2014 roku 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

 

 

dowiedz się więcej o projekcie | zobacz dyplom

 
Nasze lekcje

W szkole lekcje są czymś naturalnym i oczywistym. Jednak niektóre
z naszych lekcji warto pamiętać. Zobacz kilka przykładów takich zajęć.
Poniżej znajdziesz link, jeśli chciałbyś zobaczyć także archiwalne informacje.

Nasze lekcje 9

12 grudnia 2015 roku
Wstęp do permakultury - warsztaty z panem Łukaszem Nowackim

Nasze lekcje 8

21 marca 2015 roku
Mikrozajęcia w Ekoraju

Nasze lekcje 7

3 grudnia 2014 roku
Teatr Wielki od kuchni, czyli co słychać za kulisami

Nasze lekcje 6

20 listopada 2014 roku
Lekcja teatralna

Zobacz wszystkie lekcje, którymi chcemy się pochwalić. Kliknij!

 
 

7. "Organic Agriculture for Healty Future" - projekt w ramach programu Erazmus, 9-21 października 2015 roku
Szkoła z Aydin, Turcja

6. „INNOWACYJNA TECHNIKA Programy zajęć technicznych dla Gimnazjów”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia — projekty konkursowe. Projekt realizowała w roku szkolnym 2013/2014 klasa 3C pod kierunkiem pani Anny Izydorczyk-Tworek.

5. Młodzież w działaniu: szkoła z Aydin, Turcja
a) European Parliament — maj 2011
b) Roman’s Living Art — wrzesień 2012
c) Monuments speak — październik 2013

4. Comenius — 2011-2013 What makes us different, makes us equal
szkoły: Hiszpania, Rumunia, Turcja, Węgry, Litwa (zobacz stronę projektu)

3. Comenius — 2004-2007 European citizen
szkoły: Finlandia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry

2. Videoconferencing in the classroom project’ — 2002-2011
wideokonferencje z Anglią

1. Socrates Minerva — 2002-2003
News in Europe — Educational Videoconferencing at Secondary School

szkoły: Finlandia, Grecja, Wielka Brytania, Uniwersytet Łódzki

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje zostały umieszczone na tej stronie w dobrej wierze i z przekonaniem, że służą właściwym celom – lepszemu poznaniu polskiej kultury, a przez to kształtowaniu potrzeby dalszego tej kultury współtworzenia. Staraliśmy się – o ile mamy tego świadomość – nie naruszać niczyich praw autorskich i własności intelektualnej. Próbowaliśmy również tam, gdzie to możliwe, wprowadzać informację o zapożyczeniach i źródłach. Jeśli, pomimo naszych starań, ktoś uza, że jakaś część tej strony www narusza wspomniane wyżej prawa, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się zmienić wygląd serwisu. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.