Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

 

Znajdziesz na naszej stronie:

Aktualności, między innymi miesięczny kalendarz wydarzeń szkolnych. Konkurs na Eko-klasę, materiały do pobrania oraz informacje o Radzie Pedagogicznej naszego gimnazjum

Krótkie ale niezbędne dane zebrane w jednym miejscu: Sekretariat, Rada Rodziców (m. in. konto bankowe), Samorząd Szkolny, pielęgniarka, pedagog i psycholog szkolny (kto, gdzie urzęduje i w jakich godzinach), godziny pracy i regulamin biblioteki oraz ICIM.

Nasze dane teleadresowe, godziny pracy sekretariatu, dyrekcja szkoły. Mapa i wszystko, co potrzebne, by się z nami skontaktować.

Lista zajęć pozalekcyjnych, jak wyrobić po raz pierwszy i kolejny legitymację szkolną, jak wykupić obiad i zrezygnować z wykupionego posiłku oraz lista zajęć przygotowujących do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych dla klas trzecich.

Wszystko, czego potrzebuje rodzic. Terminarz wydarzeń tego roku szkolnego oraz pełna informacja o warunkach ubezpieczenia NW.

Zbiór informacji przydatnych nauczycielom naszego gimnazjum, niektóre pliki są zabezpieczone hasłem.

Obszar kroniki wydarzeń szkolnych. Stąd trafisz do galerii i opisu każdego wydarzenia, jakie zostało umieszczone na tej stronie.

Obejrzyj kilka naszych lekcji — galerie zdjęć przybliżą Ci codzienność naszej szkoły.

Znajdziesz tutaj informacje o organizowanych przez nas działaniach dla uczniów szkół podstawowych: lekcjach z przedmiotów przyrodniczych, Konkursie informatycznym oraz Konkursie matematycznym REJMAT.

Kilka informacji o realizowanych przez nas projektach europejskich.

Linki do stron, które prowadzimy w Internecie — nasz Facebook, SO Primum Schola, Rejowe Varia(cje), nasza Biblioteka, Kawiarenka Literacka, WF z klasą oraz strona projektu realizowanego w ramach Lifelong Learning Programe Comenius.

Linki do stron internetowych instytucji związanych z edukacją oraz BIP naszego gimnazjum — Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE Łódź, EFS, Using Data for Improwing School and Student Performance.

 

Zrozumcie nas!

Strajk został zawieszony do dnia 1 września 2019 roku.

 

RODO Klauzula informacyjna — kliknij i zapoznaj się

 

Let’s Be Green Together

Z radością informujemy, że od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 nasze Gimnazjum bierze udział w kolejnym międzynarodowym projekcie Erasmus+ Let’s Be Green Together, który ma na celu propagowanie proekologicznych działań i zachowań, poszerzanie świadomości młodego pokolenia i kształtowanie dobrych nawyków dbania o środowisko poprzez ciekawe akcje, wycieczki i wyjazdy zagraniczne.
Wszyscy zainteresowani uczniowie mogą zgłosić swój udział w działaniach projektowych.

Ostatnie wydarzenia projektowe: Warsztaty we Włoszech w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Let’s be green together” | zobacz więcej informacji

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

BEZPIECZNA SZKOŁA

Przypomnienie procedur bezpieczeństwa

+

Dokumenty opracowane w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017 r.

Materiały do pobrania
1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (stron 55)
2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów (stron 79)

zamknij wiadomość

2

Kalendarz wydarzeń szkolnych

czerwiec 2019 roku

+

4 czerwca 2019 r. (wtorek)
godz. 17.00 - 19.00

Konsultacje z rodzicami

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 15.30

Wystawienie ocen

11 czerwca 2019 r. (wtorek)
godz. 14.30

Rada klasyfikacyjna

14 czerwca 2019 r. (piątek)

Wyniki egzaminu

18 czerwca 2019 r. (wtorek)
godz. 15.00

Rada końcoworoczna

Imprezy

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 9.00 - 12.30

Dzień Sportu
Opieka nauczyciele wf oraz pani Joanna Koniecka.

4 czerwca 2019 r. (wtorek)
5 godz. lek.

Konkurs Wiedzy o USA - finał
Opieka pani Agnieszka Duda.

6 czerwca 2019 r. (czwartek)
2-3 godz. lek.

Konkurs wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych
Opieka pani Joanna Koniecka.

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
6 godz. lek.

Sprawy porządkowe
Opieka panowie Rafał Kołodziejski i Marcin Śledź.

19 czerwca 2019 r. (środa)
godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Opieka nad częścią oficjalną i artystyczną panie Beata Oleksiewicz, Krystyna Janowska i Alicja Leżańska.

19 czerwca 2019 r. (środa)
po uroczystości

Sprzątanie krzeseł. Wszystkie klasy trzecie.

Inne

13 czerwca 2019 r. (czwartek)
na długiej przerwie

Dzień savoir-vivre. Akcja happeningowa. Opieka pani Joanna Koniecka.

7 czerwca 2019 r. (piątek)

Konferencja Interact, wyjazd do Grudziądza. Opieka pani Beata Oleksiewicz.

5 czerwca 2019 r. (środa)
1-5 godz. lek.

Wyjście klasy 3B do kina Charlie na spotkanie z reżyserem p. P. Trzaskalskim oraz podsumowanie konkursu Dwa Srebrne Ekrany. Opieka ks. Jacek Cedrowski.

zamknij wiadomość

3

Pobierz informacje i dokumenty szkolne

[ pliki .doc, .odt oraz pliki w formacie pdf w nowym oknie ]

+

4

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum Nr 26 w Łodzi

+

język polski

Aleksandra Staniewska
Małgorzata Wójcik

język angielski

Agnieszka Duda
Alicja Leżańska

język niemiecki

Alicja Leżańska

język hiszpański

Israel de La Fuente
Joanna Koniecka

historia i wos

Israel de La Fuente
Aneta Rapalska

matematyka

Krystyna Janowska
Jolanta Kowalska

fizyka

Magdalena Krakowiak

chemia

Grażyna Korzeniewska

biologia

Małgorzata Tomtała

geografia

Israel de La Fuente
Piotr Malesa
Beata Oleksiewicz

edb

Marek Grzesiak
Beata Oleksiewicz

wychowanie fizyczne

Rafał Kołodziejski
Marcin Śledź

technika

Marcin Śledź

religia

ks. Jacek Cedrowski

biblioteka

Mariola Szczęsna

pedagog szkolny

Izabela Pawłowska

psycholog szkolny

Katarzyna Opawska

zamknij wiadomość

 

 

krotkie informacje1

krotkie informacje2

krotkie informacje3

krotkie informacje4

Sekretariat

poniedziałki
środy
czwartki
piątki

7.30 - 15.30

we wtorki: 8.00 - 17.00

p. Bożena Zielińska

kierownik gospodarczy

p. Nina Tarłowska

samodzielny referent

Sekretariat znajduje się na parterze szkoły. Należy wejść przez główne drzwi, po schodach i skręcić w prawo.

zamknij

Rada rodziców

Wpłat można dokonywać w sekretariacie gimnazjum
lub bezpośrednio na konto:

Bank PEKAO S.A. VII Oddział w Łodzi
Nr konta: 91124025391111000039443315

Zachęcamy do wpłat celowych na na konto SOS. Konto SOS - to szkolna inicjatywa, mająca na celu wsparcie uczniów, których rodziny przeżywają kłopoty finansowe. Z tych pieniędzy opłacamy obiady lub uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, czy płatnych imprezach edukacyjnych, w których bierze udział cała klasa.

zamknij

Samorząd szkolny
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

zamknij

Pielęgniarka szkolna

p. Aleksandra Kościelna

przyjmuje:

poniedziałek 8.00 — 12.00
We wtorek, środę, czwartek i piątek gabinet nieczynny.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej mieści się na parterze szkoły (wejście przez główne drzwi i na prawo) za sekretariatem.

Informujemy, że pod nieobecność pielęgniarki szkolnej żaden z pracowników szkoły nie ma prawa podawać dziecku lekarstw, wliczając w to także środki przeciwbólowe.

zamknij

Pedagog szkolny

p. Izabela Pawłowska

pokój nr 14
na środku korytarza na pierwszym piętrze

wtorek 9.00 — 12.00
czwartek 12.00 — 16.00
piątek 8.00 — 12.00

zamknij

Psycholog szkolny

p. Katarzyna Opawska

pokój nr 14
na środku korytarza na pierwszym piętrze

wtorek 11.00 — 16.00

zamknij

Biblioteka szkolna

czynna:

poniedziałek 8.00 — 11.00
wtorek nieczynna
środa 8.00 — 14.00
czwartek 8.00 — 14.00
piątek nieczynna

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów lub olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić lub przynieść inną o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu tego z bibliotekarzem.

7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

zamknij

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 26

p. Jolanta Kowalska

przyjmuje
we wtorki 13.00 - 16.00
w czwartki 10.00 - 13.00

zamknij

krotkie informacje5

krotkie informacje6

krotkie informacje7

krotkie informacje8

 

 

Dane teleadresowe

kliknij

Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

al. 1 Maja 89
90-755 Łódź

NIP 727 24 39 216
Regon 472224320

tel. 42 633 68 29

e-mail:
e-mail

Dyrekcja szkoły

Jolanta Kowalska dyrektor

Przyjmuje: we wtorki 13.00 - 16.00, w czwartki 10.00 - 13.00

 

Sekretariat szkoły

Bożena Zielińska (kierownik administracyjny)
Nina Tarłowska (samodzielny referent)

Godziny pracy sekretariatu
wtorek 8.00 - 17.00
w pozostałe dni 7.30 - 15.30

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Lista podręczników dla klas III obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

+

2

Legitymacje szkolne - krótki przewodnik

Jak otrzymać pierwszą legitymację? Co zrobić, gdy trzeba wyrobić ją ponownie?

+

Pierwsza legitymacja szkolna

Za wyrobienie pierwszej legitymacji szkolnej nie płaci się. Potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne — jak je wykonać, wie fotograf. Należy mu oczywiście powiedzieć wcześniej, że zamawiasz je w tym celu. Musi być ono opisane na odwrocie, najlepiej widocznym dobrze ołówkiem. Jeśli podpisujesz długopisem, zadbaj o to, by nie zalewał. Zdjęcia leżą często razem i ślady Twojego długopisu mogą pozostać na innych fotografiach. Nie pisz także zbyt mocno, bo Twoje wpisy będą widoczne na właściwej stronie i nie da się ich już usunąć. Pozostaną bruzdy.

Pamiętaj, by informacje na odwrocie zdjęcia były właściwe i zapisane czytelnie, byś nie musiał wyrabiać sobie od razu nowej legitymacji. Wpisujesz tam swoje imię i nazwisko, datę urodzin oraz adres zamieszkania, ten który podany był we wniosku o przyjęcie do szkoły. Jeśli chcesz wpisać inny adres, najpierw porozmawiaj o tym z wychowawcą.

Zdjęcia każdej klasy zbiera jej przedstawiciel i jak najszybciej WSZYSTKIE RAZEM przynosi do sekretariatu, do pani Anny Nowak, samodzielnego referenta ds. szkolnych i osobowych (to ta pani, która siedzi po prawej stronie patrząc od wejścia do sekretariatu i zbierała dokumenty od rodziców, gdy zapisywaliście się do naszego gimnazjum). O tym, kto zbiera zdjęcia w klasie decyduje wychowawca. Wychowawca zostanie poinformowany, gdy legitymacje zostaną wypisane. Może być też tak, że od razu będzie wiadomo, kiedy przedstawiciel klasy ma się po nie zgłosić.

Jeśli spóźniłeś się z przyniesieniem zdjęcia i klasa już ma wyrobione legitymacje, przychodzisz do sekretariatu sam i załatwiasz sprawę indywidualnie.

Ponowne wyrobienie dokumentu

Jeśli chcesz z jakichś powodów wyrobić ponownie legitymację (bo ją na przykład zgubiłeś lub wyprałeś sobie w ubraniu), zobowiązany jesteś uiścić opłatę w wysokości 9 zł na wskazane poniżej konto i przynieść potwierdzenie tej wpłaty razem ze zdjęciem do szkoły. Oczywiście potrzebujesz zdjęcia podobnie jak poprzednio, zaś wpłata musi być dokonana wcześniej, niż w dniu, gdy chcesz otrzymać legitymację, ponieważ to, czy pieniądze wpłynęły na konto jest sprawdzane przed wyrobieniem dokumentu. Bank zawsze rezerwuje sobie czas na dokonanie przelewu i nie jest on natychmiastowy. Jeśli dokonujesz przelewu na poczcie, dowodem jest potwierdzenie przelewu. Jeśli jest to przelew internetowy, wydrukuj potwierdzenie i zabierz ze sobą do szkoły. Musisz opisać przelew w sposób czytelny, podając wyraźnie, że wpłacasz sumę na ponowne wyrobienie legitymacji szkolnej oraz swoje imię i nazwisko — pracownik szkoły musi móc odnaleźć Twój przelew wśród kilku innych na ten sam cel.

Wypisanie nowej legitymacji załatwiasz samodzielnie u tej samej osoby w sekretariacie. Oczywiście czas wypisania zależy od ilości spraw, którymi w danym momencie sekretariat się zajmuje. Niekiedy będziesz musiał poczekać do następnego dnia. Nie zostawiaj więc odnowienia legitymacji na ostatnią chwilę.

Konto, na które należy wpłacić pieniądze za ponowne wyrobienie legitymacji:

03 1560 0013 2026 0025 2119 0004

 

zamknij wiadomość

3

Obiady w naszym gimnazjum

Jak i gdzie wykupić obiad? O konieczności zgłoszenia rezygnacji z wykupionego obiadu.

+

W naszym gimnazjum obiady przygotowuje w formie cateringu restauracja „Satyna”. Przywożone są one świeże, w opakowaniach jednorazowych, tuż przed przerwą obiadową (po piątej lekcji od 12.25 do 12.45). Posiłek uczniowie otrzymują i spożywają w stołówce szkolnej, która mieści się obok szatni na dole budynku. Poza to pomieszczenie obiadów lub opakowań wynosić nie wolno. Puste opakowania należy pozostawić w znajdującym się w stołówce, specjalnie na nie przygotowanym koszu.

Wykupienie obiadu

Zakupić obiad można u pani Bożeny Zielińskiej, kierownika gospodarczego gimnazjum — w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu. Można opłacić cały obiad — w roku obecnym jest to koszt 8,50 zł. Można również zamówić osobno zupę (2,50 zł) lub drugie danie (6 zł). Można zadeklarować korzystanie z obiadów przez cały miesiąc lub we wskazanym dniu tygodnia.
Należność za posiłki przyjmowana jest z góry!

Odwołanie obiadu

Jeśli uczeń z jakichś powodów (np. nieobecności w szkole) rezygnuje z zakupionego w danym dniu obiadu, musi koniecznie (on sam lub rodzic) poinformować szkołę o rezygnacji. Jeśli tego nie uczyni i obiad zostanie dostarczony, nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy za posiłek. Odwołać obiad można każdego dnia do godziny 9.00 telefonicznie. Po tym terminie zamówienie zostaje uznane za złożone.

Odwołać zamówienie na posiłki można pod numerem:

513 162 699

 

zamknij wiadomość

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Program Rodzina 500 Plus

+Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

INFORMATOR

zamknij wiadomość

2

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

+

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

zamknij wiadomość

 

 

Kliknij znaczek „+” znajdujacy się z boku tytułu wiadomości,
jeśli chcesz poznać jej treść. Kliknij „-” lub napis „zamknij wiadomość”,
by ukryć informację.

1

Twoje dane Twoja sprawa, materiały na temat ochrony danych osobowych

+

2

Informacje

+

3

Akty prawne

+

zamknij wiadomość

4

Procedury w gimnazjum

+

 

 

Kronika szkolna

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Powrót do miniatur

 

Rok szkolny 2014/2015

1 czerwca  2015 roku Gimnazjalne Igrzyska Sportowe

14 maja  2015 roku Międzyszkolny Konkurs Młody sanitariusz

6 maja  2015 roku Święto Konstytucji 3 Maja

7 maja  2015 roku Wideokonferencja

30 kwietnia  2015 roku Dzień Ziemi - czyli dzieci i młodzież na straży ekologii

30 kwietnia  2015 roku Młodzi głosują

20 marca  2015 roku II edycja konkursu Fashion Debiut

19 marca  2015 roku Wideokonferencja

11 marca  2015 roku Dzień Liczby Π

6 marca  2015 roku Drzwi Otwarte 2015

5 marca  2015 roku Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Szóstych

26 lutego  2015 roku XI Konkurs Matematyczny RejMat

30 stycznia  2015 roku IV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

9 stycznia  2015 roku Noc Biologów

19 grudnia  2014 roku Ze świątecznymi życzeniami

17 grudnia  2014 roku Chanuka 2014

13 listopada  2014 roku OWOCOWA łÓDŹ

12 listopada  2014 roku Narodowe Święto Niepodległości

31 października 2014 roku Halloween 2014

28 października 2014 roku Święto Biblioteki Szkolnej

23 października 2014 roku Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

14 października 2014 roku Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2014 roku XIV Dzień Papieski

9 października 2014 roku Zajęcia językowe w terenie

3 października 2014 roku Międzynarodowy Dzień Godności

27 września 2014 roku Turystyczny Marsz na Orientację „Orientuj się i licz”

26 września 2014 roku IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 września 2014 roku Łagiewniki 2014

1 września 2014 roku Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

29 sierpnia  2014 roku 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

 

 

dowiedz się więcej o projekcie | zobacz dyplom

 

7. "Organic Agriculture for Healty Future" - projekt w ramach programu Erazmus, 9-21 października 2015 roku
Szkoła z Aydin, Turcja

6. „INNOWACYJNA TECHNIKA Programy zajęć technicznych dla Gimnazjów”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia — projekty konkursowe. Projekt realizowała w roku szkolnym 2013/2014 klasa 3C pod kierunkiem pani Anny Izydorczyk-Tworek.

5. Młodzież w działaniu: szkoła z Aydin, Turcja
a) European Parliament — maj 2011
b) Roman’s Living Art — wrzesień 2012
c) Monuments speak — październik 2013

4. Comenius — 2011-2013 What makes us different, makes us equal
szkoły: Hiszpania, Rumunia, Turcja, Węgry, Litwa (zobacz stronę projektu)

3. Comenius — 2004-2007 European citizen
szkoły: Finlandia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry

2. Videoconferencing in the classroom project’ — 2002-2011
wideokonferencje z Anglią

1. Socrates Minerva — 2002-2003
News in Europe — Educational Videoconferencing at Secondary School

szkoły: Finlandia, Grecja, Wielka Brytania, Uniwersytet Łódzki

 
 
 

Wszystkie informacje zostały umieszczone na tej stronie w dobrej wierze i z przekonaniem, że służą właściwym celom – lepszemu poznaniu polskiej kultury, a przez to kształtowaniu potrzeby dalszego tej kultury współtworzenia. Staraliśmy się – o ile mamy tego świadomość – nie naruszać niczyich praw autorskich i własności intelektualnej. Próbowaliśmy również tam, gdzie to możliwe, wprowadzać informację o zapożyczeniach i źródłach. Jeśli, pomimo naszych starań, ktoś uza, że jakaś część tej strony www narusza wspomniane wyżej prawa, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się zmienić wygląd serwisu. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu. Zobacz także Klauzulę informacyjną na podstawie RODO