strona główna gimnazjum

Zapraszamy! Obejrzyj lekcje, którymi chcemy się pochwalić.

Nasze lekcje 9

12 grudnia 2015 roku
Wstęp do permakultury - warsztaty z panem Łukaszem Nowackim

Nasze lekcje 8

21 marca 2015 roku
Mikrozajęcia w Ekoraju

Nasze lekcje 7

3 grudnia 2014 roku
Teatr Wielki od kuchni, czyli co słychać za kulisami

Nasze lekcje 6

20 listopada 2014 roku
Lekcja teatralna

Nasze lekcje 5

30 października 2014 roku
Poznajemy świat fotografii

Nasze lekcje 4

24 października 2014 roku
Lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego

Nasze lekcje 3

10 grudnia 2013 roku
Lekcja pokazowa z matematyki w klasie 3C: funkcja liniowa

Nasze lekcje 2

18 czerwca 2013 roku
Projekt edukacyjny uczniów klasy 2C. Wizyta w Muzeum Miasta Łodzi

Nasze lekcje 1

17 maja 2013 roku
Wycieczka klasy 2C do Ochotniczej Staży Pożarnej Łódź Stare Złotno

Nasze lekcje 0

11 stycznia 2013 roku
Lekcja koleżeńska z biologii w nowej pracowni

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.