strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

6 marca 2013 roku

10. Rocznica nadania szkole imienia Mikołaja Reja

fot. Magdalena Krakowiak i Piotr Sta¶kiewicz

Tradycj± naszej szkoły jest dbało¶ć o nienaruszalno¶ć wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na pocz±tku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwo¶ci uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilo¶ci fotografii. Je¶li które¶ z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleĽć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usun±ć. Strona realizuje wył±cznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.