strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

październik 2013

Projekt Młodzież w działaniu

Informacja

W październiku 2013 r. uczniowie naszej szkoły, współpracując ze Stowarzyszeniem Oświatowym Primum Schola, realizowali kolejny projekt programu Młodzież w działaniu zatytułowany Pomniki mówią. Naszym partnerem była czternastoosobowa grupa młodzieży z Aydin w Turcji wraz z opiekunami.

Celem wspólnych działań było poznanie kultur naszych krajów, ich historii i tradycji, różnic pomiędzy naszymi narodami dotyczących religii, języka, zwyczajów. Naszą inspiracją były pomniki rodzimych miast. Chcieliśmy je ze sobą porównać i stworzyć własne propozycje rzeźb. Dlatego uczestniczyliśmy w warsztatach fotograficznych i rzeźbiarskich, zorganizowaliśmy grę terenową i przygotowaliśmy własne propozycje pomników – żywych i glinianych. Opracowaliśmy album rzeźb (tradycyjny i elektroniczny), który można obejrzeć w naszej bibliotece.

Wspólnie pracowaliśmy i bawiliśmy się. Poznawaliśmy się nawzajem w czasie dyskoteki szkolnej, wieczoru tureckiego i polskiego oraz wspólnych gier w kręgle, koszykówkę i siatkówkę. Próbowaliśmy uczyć się nawzajem naszych języków, chociaż oczywiście musieliśmy cały czas rozmawiać po angielsku.

Mamy nadzieję, że przyjaźnie, które się nawiązały przetrwają próbę czasu. Staliśmy się bardziej otwarci na to, co nowe i inne, wyrozumiali i tolerancyjni. Cały czas kontaktujemy się z naszymi tureckimi przyjaciółmi na Facebooku i wysyłamy do siebie smsy. Może uda nam się spotkać ponownie przy okazji realizacji nowego projektu.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.