Informacje

21 maja 2014 r. odbył się już po raz trzeci konkursu "Młody Sanitariusz" lecz po raz pierwszy pod patronatem PCK Oddział w Łodzi.
W konkursie wzięły udział 4 gimnazja (Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 32 oraz nasze gimnazjum).
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie indywidualnie pisali test z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W drugiej części uczniowie zespołowo udzielali pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu poszkodowanego. Konkurs wygrali uczniowie z Gimnazjum nr 26: Kajetan Kurczoba oraz Natalia Pawlak. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Gimnazjum nr 32 (Oliwia Sochacka i Mateusz Roślak) Trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 24 (Grzegorz Janiczek, Mikołaj Kasperski)

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.