Informacje

Jak co roku 14.10. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Tegoroczny XIV Dzień Papieski był pod hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie". Uczniowie klasy 2C wraz z wychowawczynią i katechetami przygotowali chwilę wspomnień i refleksji o największym naszym Rodaku - świętym Janie Pawle II. Papież zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto mógł z nim się spotkać, odczuwał promieniowanie świętości.
Błogosławieni i święci to wielkie dziedzictwo wartości a równocześnie mocne wezwanie. Ich przesłania, niezależnie od epoki, w której żyli, są wciąż aktualne. Odnoszą się one do wszystkich ludzi, do całego Kościoła, ważne są też dla Polaków. W 2000 roku papież mówił do młodych: "Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia!" Być świętym to kochać. Świętość to miłość do każdego człowieka przez duże Em. Ten, kto kocha - może być szczęśliwy.
Na zakończenie apelu zabrzmiało papieskie przesłanie skierowane do młodych: "Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali". Niech ono towarzyszy nam w naszych codziennych zmaganiach. Całość spotkania ubogacił szkolny zespół wokalny. Nie zabrakło też ulubionej "Barki" Papieża.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.