Informacje

23 października 2014 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Spośród ponad 100 zgłoszonych kandydatów głosami Zgromadzenia Elektorskiego radną MRM V kadencji została Julia Czerniak uczennica klasy 3d.

Celami Młodzieżowej Rady są:
1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży;
3) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
5) pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta;
8) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;
9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.