strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

13 listopada 2014 roku

OWOCOWA ŁÓD¬ – Praktyczne warsztaty zakładania miejskich sadów owocowych

Informacje

13 listopada uczniowie klasy 1d uczestniczyli w jesiennych warsztatach OWOCOWEJ ŁODZI organizowanych przez Fundację Transformacja. Tegoroczna edycja po¶więcona jest tworzeniu sadów jabłoniowych w ramach projektu „Jabłko. Introdukcja. Ci±gle i ci±gle od nowa”. Jego pomysłodawcami s± Antje Majewski i Paweł Freisler.
Podczas warsztatów uczniowie posadzili sadzonki starych odmian jabłoni, korzystaj±c przy tym z technik zakładania tzw. le¶nych ogrodów permakulturowych. Zdobyli też niezbędn± wiedzę do założenia własnego owocowego sadu.
Więcej informacji od poniedziałku na stronie klasy 1d.

Tradycj± naszej szkoły jest dbało¶ć o nienaruszalno¶ć wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na pocz±tku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwo¶ci uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilo¶ci fotografii. Je¶li które¶ z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleĽć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usun±ć. Strona realizuje wył±cznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.