strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

6 marca 2015 roku

Drzwi Otwarte 2015

fot. Magdalena Krakowiak, ZS

Informacje

6 marca 2015 r. zaprosiliśmy uczniów klas szóstych szkół podstawowych do odwiedzenia naszego gimnazjum. Uczestnicy Drzwi otwartych mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną naszej szkoły, spotkać się z gimnazjalistami, nauczycielami oraz panią Dyrektor.
W roku szkolnym 2015/16 proponujemy naukę w klasach pierwszych:
- Teenage English - klasa rozwijająca zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, wych. Agnieszka Duda (nauczycielka j. angielskiego);
- Nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris nocet) - klasa rozwijająca zaintereso-wania uczniów w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania młodego obywatela w ramach obowiązującego systemu prawa, wych. Aneta Rapalska (nauczycielka historii i wos);
- Trzy kroki w stronę kultury - klasa rozwijająca zainteresowania humanistyczne - wych. Iwona Filipowicz (nauczycielka j. polskiego);
- Przyroda w liczbach - klasa rozwijająca zainteresowania fizyką i matematyczno-przyrodnicze, wych. Magdalena Krakowiak (nauczycielka fizyki);
- Z3 (Zapragnij, zaplanuj, zrealizuj!) - klasa z językiem hiszpańskim rozwijająca krea-tywność, wych. Agnieszka Wilczyńska (nauczycielka j. hiszpańskiego).

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.