Informacje

19 marca 2015 r. odbyła się wideokonferencja, w trakcie której spotkaliśmy się z uczniami z Indii. Rozmawialiśmy o typowym szkolnym dniu oraz systemach edukacyjnych w naszych krajach. Mieliśmy okazję sprawdzić, co nasi koledzy wiedzą o Polsce.
Do organizacji widoekonferencji wykorzystano usługę BlueJeans, która łączy różne systemy wideokonferencyjne i udostępnia w chmurze internetowej użytkownikom możliwość spotkania w jednym wirtualnym pokoju konferencyjnym.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.