strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

6 maja 2015 roku

Święto Konstytucji 3 Maja

fot. Zofia Skoneczna

Informacje

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, znaną jako Konstytucja 3 Maja. Była pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Ten doniosły fakt w historii Polski, przybliżyła społeczności naszego gimnazjum klasa 1c pod opieką wychowawcy p. Piotra Staśkiewicza.
Konstytucja pozostawiała w Polsce ustrój stanowy. Zmniejszono jednak wpływy polityczne magnaterii na zarząd kraju poprzez wykluczenie z sejmików szlachty nie posiadającej ziemi. Mieszczanom dano prawo nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachectwa. Utrzymano co prawda poddaństwo chłopów, ale konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych. Postanowienia Konstytucji znosiły odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu - 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast - oraz senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla), którego rolę znacznie zmniejszono. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw. Król był przewodniczącym Straży i miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników oraz oficerów. Zniesiono wolną elekcję - po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.