Informacje

7 maja odbyła się druga już wideokonferencja, w trakcie której spotkaliśmy się z naszymi koleżankami i kolegami z Indii.

Wideokonferencje z Dehli odbywają się za pośrednictwem "Face to Faith”, która to organizacja promuje dialog pomiędzy młodzieżą z różnych kultur niezależnie od poglądów czy wyznawanej wiary.

Nasze kolejne spotkanie dotyczyło problemów środowiska naturalnego. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najbliższego otoczenia, domu, sąsiedztwa, zastanawiali się nad tym czy jest to miejsce, w którym dobrze się żyje. Okazało się, że zarówno Polska jak Indie mają podobne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, wykorzystaniem surowców naturalnych oraz recyklingiem. Następnie wymieniliśmy się pomysłami na lokalne działania na rzecz środowiska i zrównoważonego stylu życia. Mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić w życie choć niektóre z nich.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.