Informacje

Club Rotary to krąg ludzi reprezentujących różne zawody i branże, by wspólnie działać na rzecz innych. Ta idea jest powszechna w Łodzi, w Polsce i na całym świecie. W naszym mieście działają trzy kluby:
• od 1997 r. Rotary Club Łódź Centrum
• od 2000 r. Rotary Club Łódź Trójka /klub rozwiązał się w 2010 r.
• od 2004 r. Rotary Club Łódź 4 Kultury
Nasza przygoda z Klubem Rotary Łódź Centrum rozpoczęła się w styczniu 2014 roku. Od tamtego czasu mieliśmy okazję:
• Zaprezentować swój krótki występ artystyczny podczas pikniku w Bardzyninie dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa:
• Mogliśmy poznać dzieci, które związane są ze świetlicą środowiskową przy kościele św. Mateusza w Łodzi. Wspólnie zwiedzaliśmy Filharmonię Łódzką, a następnie za prezentowaliśmy krótki program artystyczny z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia:
• Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 zorganizowaliśmy sprzedaż smakołyków pieniądze, które wtedy zarobiliśmy, przeznaczyliśmy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Od 22 września 2015 r. jesteśmy oficjalnie działającym Interactem sponsorowanym przez Klub Rotary Łódź Centrum.
Naszym celem jest działanie na rzecz innych. Chcemy pomagać potrzebującym nie dbając o nasze interesy.
W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy:
• Przygotowanie programu artystycznego oraz zabaw integracyjnych na piknik w Bardzyninie dla dzieci z zespołem Downa.
• Przeprowadzenie warsztatów z robienia kartek świątecznych podczas wigilii dla młodzieży ze świetlicy środowiskowej przy kościele św. Mateusza.
• Cykliczną sprzedaż smakołyków na cele charytatywne.
• Przeprowadzenie na terenie szkoły loterii - pieniądze na cele charytatywne.
• Zbiórkę książek, filmów, bajek na DVD, zabawek dla dzieci z domu dziecka.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.