Informacje

Akcja Społeczno-Edukacyjna „Żonkile 2016”
Już po raz drugi grupa uczniów z naszej szkoły (I d, I b, II b, II d) w ramach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin wzięła udział w akcji upamiętniającej 73. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Przygotowaliśmy ponad tysiąc papierowych żonkili. Rano rozdawaliśmy je na terenie naszej szkoły, a po południu, pod opieką naszych nauczycieli, czyli p. M. Krakowiak, B. Oleksiewicz i M. Wójcik, wręczaliśmy kwiatki mieszkańcom Łodzi, opowiadając przy okazji o wydarzeniach sprzed 73 lat na terenie Warszawy. Reakcja mieszkańców była różna – część dziękowała nam za pamięć, inni z życzliwością słuchali informacji i przyjmowali kwiatki. Spotykaliśmy się też z niechęcią i lekceważeniem. Mimo to udział w akcji uważamy za udany.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.