strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

10 października 2016 roku

Głosowanie na kandydata do Zgromadzenia Elektorskiego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Informacje

W poniedziałek 10 X odbyło się w naszej szkole głosowanie na kandydata do Zgromadzenia Elektorskiego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Głosować mogli wszyscy uczniowie. Jedynym kandydatem, który spełnił wszystkie wymagania formalne była Julia Skrok. Wybory wygrała.
Julia w dniu 25.10 będzie jedną z tych osób, która będzie mogła wybrać swojego przedstawiciela do MRM. Naszym kandydatem jest Julia Teodorczyk z klasy 3c.
Obu Paniom życzymy szczęścia.
Celami Młodzieżowej Rady są:
1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży;
3) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
5) pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta;
8) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;
9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.