strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

15 listopada 2016 roku

Święto Odzyskania Niepodległości

Informacje

W XXI wiek Polska wkroczyła wolna i niepodległa. Jednak nie zawsze tak było. Jak uczy historia, wiele razy nasz kraj upadał, aby znów się odrodzić. W chwilach smutku, nadziei i radości Polakom towarzyszyły pieśni i piosenki. Dlatego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, pamięć o tamtych dniach ukazano poprzez utwory wokalne. Część odśpiewał szkolny chór pod opieką pani Agnieszki Klingiert, wspomagany przez uczniów klasy I c i III e. Do wykonania innych zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy apelu – słowa pieśni i piosenek były wyświetlone na ekranie. W sali gimnastycznej zabrzmiały m.in. „Rota”, „Ostatni mazur”, „Przybyli ułani” czy „Piechota”

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.