strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

13 października 2017 roku

Dzień Edukacji Narodowej. Inauguracja działalności Młodzieżowego Klubu Dziennikarskiego

Informacje

Dzień Edukacji Narodowej, to ustanowione w 1972 roku, polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ono ustawowo określone jako Dzień Nauczyciela.

Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy ostatniego króla Polski — Stanisława Augusta Poniatowskiego, w dniu 14 października 1773 roku.

Coroczną tradycją w naszej szkole jest upamiętnienie Dnia Edukacji Narodowej — Dnia Nauczyciela spotkaniem Dyrektora Szkoły Pani Jolanty Kowalskiej z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, kierownikiem, pracownikami administracyjnymi i obsługi technicznej.

Podczas piątkowego, porannego spotkania, w szkolnej bibliotece, dyrekcja szkoły, z okazji święta, złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Kilkoro nauczycieli i pracowników administracyjno-technicznych zostało w podziękowaniu i uznaniu za osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży i szkoły nagrodzonych dyplomami.

Na spotkanie rady pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły, przybyła z życzeniami także uczniowska delegacja młodzieży szkolnej, która ofiarowała nauczycielom słodkie upominki.

W czasie miłej, ciepłej uroczystości zainaugurowana została, z inicjatywy nauczyciela-bibliotekarza, oficjalna działalność Młodzieżowego Klubu Dziennikarskiego, której kilkuosobowa grupa przedstawicieli wzbogaciła wydarzenie swoim artystycznym, muzycznym, pianistyczno-gitarowo-wokalnym udziałem.

Młodzi klubowicze w symboliczny sposób obdarowali zgromadzonych wykonanymi przez siebie ciekawymi kompozycjami ludzików i zwierzątek z kasztanów, żołędzi, liści i jarzębiny, a także złożyli swoim pedagogom, cytowane poniżej, życzenia z okazji ich święta:

„Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud jaki jest składany, przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące — jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na naszej polskiej łące.”

autorzy: MKD

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.