strona główna gimnazjum . zobacz wszystkie wydarzenia umieszczone na stronie

6 listopada 2018 roku

Pomagam dziecku wybrać zawód i szkołę

W dniu 6 listopada 2018 roku o godzinie 17.15 w Publicznym Gimnazjum nr 26 w Łodzi zorganizowano spotkanie rodziców uczniów klas III z doradcą zawodowym. Na spotkaniu omówiono zmiany na rynku edukacyjnym związane z reformą oświaty, dotyczące m.in. zasad kształcenia zawodowego, powstania szkół branżowych, zawody przyszłości oraz nowe zawody na rynku pracy.

Podczas zajęć zaprezentowano i wyposażono rodziców w narzędzia służące wzmocnieniu ich w roli doradców kariery zawodowej swoich dzieci: Test do oceny predyspozycji dzieci w wieku 6-15 lat oraz poradnik „Pomagam dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną”.

Okazuje się, że obok grupy rówieśniczej, wiedzy czerpanej z Internetu, mody na dany zawód, czy odległości danej placówki od miejsca zamieszkania, to właśnie rodzice i tradycje rodzinne mają największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły i zawodu.

Towarzysząc dzieciom od narodzin możemy w sposób świadomy wspierać swoje pociechy w podejmowaniu trudnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Znając dominujący u dziecka rodzaj inteligencji (wizualna, społeczna, matematyczna, emocjonalna, ruchowa, muzyczna) mamy większe szanse stworzyć optymalne warunki do jego rozwoju, wewnętrznych predyspozycji i potrzeb oraz rozwiązać ewentualne trudności szkolne lub wychowawcze.

Wybierając szkołę i zawód bierzemy pod uwagę nie tylko wrodzone zdolności, ale także zainteresowania, wartości, temperament, możliwości intelektualne oraz stan zdrowia. Analizujemy sytuację na rynku pracy, możliwości zatrudnienia. Warto także konsultować się z doradcą zawodowym, który pomoże rozpoznać wewnętrzny potencjał dziecka poprzez badanie predyspozycji zawodowych.

Rola rodzica w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest nie do przecenienia. Ważne, aby wybór szkoły należał do dziecka, stanowiąc ważny krok do samodzielności, odnalezienia się najpierw na rynku edukacyjnym, a następnie na rynku pracy.

Aleksandra Bednarek
Doradca zawodowy

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.