O warsztatach

W dniu 15 marca wszyscy uczniowie naszej szkoły, w ramach programu „Back to school”, uczestniczyli w lekcjach wos-u prowadzonych przez pana Jana Mikołaja Dzięciołowskiego.

„Back to school” jest programem, w którym pracownicy instytucji europejskich przedstawiają swoją drogę do obecnej pracy. Głównym celem jest szerzenie wiedzy młodzieży o Unii Europejskiej oraz wskazanie szans, jakie niesie dla młodych członkostwo Polski w jej strukturach. Nasi uczniowie otrzymali wiedzę na temat pracy Komisji Europejskiej. Na zakończenie lekcji bawili się rozwiązując krótki quiz o Unii Europejskiej.

Pan Jan Mikołaj Dzięciołowski urodził się w Buenos Aires, a jego rodzice byli emigrantami z Polski. Ojciec pochodził z Milanówka pod Warszawą, a matka z Łodzi. Na początku lat 90. pracował pod kierownictwem Jana Kułakowskiego, a później Danuty Hübner w polskim zespole negocjacyjnym ds. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po akcesji Polski w 2004 roku, został zatrudniony w Komisji Europejskiej. Obecnie pracuje dla unijnego komisarza, odpowiednika krajowego ministra, ale na skalę Unii Europejskiej. Doradza w zakresie sprawnego wykorzystania funduszy unijnych.

 

Tradycją naszej szkoły jest dbałość o nienaruszalność wizerunku osobistego uczniów, pracowników i rodziców. Prosimy o podpisanie zgody na bycie fotografowanym podczas imprez szkolnych każdego z uczniów na początku jego przygody z Gimnazjum nr 26. Staramy się także w miarę możliwości uzyskiwać opinie na temat umieszczanych zdjęć. Dotyczy to jednak ogromnej ilości fotografii. Jeśli któreś z umieszczonych na tej stronie zdjęć, zdaniem widocznych na nim osób, nie powinno znaleźć się w obiegu publicznym, prosimy o kontakt tutaj, a natychmiast postaramy się wskazany obraz usunąć. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.